Bine ați venit pe website-ul www.autocomplet.ro!

Prin accesarea, parcurgerea, utilizarea acestui website de către dumneavoastră, acceptați necondiționat condițiile generale de acces și utilizare a website-ului www.autocomplet.ro detaliate mai jos în (”Termeni și Condiții”), precum și respectarea tuturor legilor aplicabile.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.autocomplet.ro și implicit modalitatea de comunicare prin intermediul formularelor de contact încât vă rugăm să parcurgeți acest material cu atenție.

Website-ul, serviciile și conținutul www.autocomplet.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nicio modificare, a condițiilor din prezentul acord.

Prin utilizarea website-ului, indicați că ați înțeles și acceptați să respectați “Termenii și Condițiile” noastre. AutoComplet poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini, fără a avea obligația notificării dumneavoastră în acest sens. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic, pentru a citi “Termenii și Condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor website-ului www.autocomplet.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord, periodic.

Prezenții termeni și condiții creează un contract între dvs. și AutoComplet (”Contractul”). Vă recomandăm să citiți cu atenție prezentul Contract și să faceți click pe ”de acord” pentru a confirma înțelegerea și acceptarea prezentului Contract.

Prezentul Contract guvernează utilizarea serviciilor oferite de AutoComplet, servicii, prin care dvs., puteți comunica sau oferi date pentru programare.

Pentru utilizarea serviciilor noastre, aveți nevoie de un dispozitiv cu acces la internet; cu privire la componentele hardware și software, acestea trebuie să fie compatibile (recomandarea noastră este de a avea și în unele cazuri, chiar este obligatorie, ultima versiune); cu privire la accesul la internet, acesta poate implica anumite costuri din partea dumneavoastră.

Performanța, optimizarea serviciilor oferite de AutoComplet poate fi afectată și chiar influențată de factorii de mai sus.

 1. Definiții

AUTOCOMPLET SRL – denumit în continuare AutoComplet, reprezintă societatea comercială AUTOCOMPLET SRL, cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja 40, jud. Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/800/1998, având CUI RO 11113480, tel.: 0265-306280, e-mail: office@autocomplet.ro

Pentru o prezentare detaliată a companiei noastre și a profilului de activitate al acesteia, vă rugăm să parcurgeți secțiunea “Despre noi”/”Contact” din cadrul website-ului.

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică și/sau orice entitate juridică care accesează, vizualizează, parcurge website-ul.

Website – domeniul www.autocomplet.ro și subdomeniile acestuia.

Client – orice persoană fizică și/sau persoană juridică și/sau orice altă entitate juridică care inițiază, efectuează o programare la service-ul auto și care obține acces la conținutul website-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către AutoComplet (electronic, telefonic, etc.).

Programare Service – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul website-ului intenția sa de a programa la Service-ul Auto. Pentru o mai bună interpretare a modalității de programare, vă rugăm să studiați și să parcurgeți secțiunea ”Cum mă programez la service” din cadrul website-ului.

Contract – reprezintă prezentul document, precum și toate politicile care guvernează funcționarea website-ului, asupra cărora cumpărătorul își exprimă consimțământul/acordul on-line.

Campanie – este acțiunea de promovare, expunere în scop comercial, unor produse și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzator. Orice Campanie care se desfășoară sau se va desfășura, va fi supusă unui Regulament.

Promoție – reprezintă produsul și/sau serviciul având un preț special pus la dispoziția oricărui Cumpărător.

Conținut:
– toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător și/sau reprezentanții/angajații săi, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă, dacă este cazul.
– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) asupra produselor si serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament sau obligație din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Preț de vânzare – prețul final al unui produs, incluzând TVA-ul aferent, adaosul comercial, taxa verde și celelalte taxe prevăzute de legislația în vigoare. Prețul de vânzare NU include costurile de transport. La prețul de vânzare afișat se va adăuga costul transportului, conform prețurilor stabilite de societatea care efectuează transportul și modalitatea de livrare aleasă de dumneavoastră.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume de bani, rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către AutoComplet, Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – descrierea tuturor caracteristicilor produsului/serviciului așa cum este precizat în cuprinsul website-ului.

 1. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea și trimiterea unei programări pe website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail), prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Confirmarea primită de către Cumpărător prin e-mail sau telefon după efectuarea programării, are rol de informare și reprezintă acceptarea comenzii.

2.3. În funcție de programările existente, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili data și ora programării din programarea efectuată de către Cumpărător. Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului, de către Cumpărător, la efectuarea programării, ora și data care este disponibilă pentru efectuarea lucrărilor de service.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mail, poștă și/sau telefonic a notificării de programare.

2.5. Prezentul document și toate informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe website, cât și în format electronic de tip e-mail, vor sta la baza contractului.

 1. Limitarea responsabilității.

3.1. AutoComplet nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagubă directă, dar fără a se limita la: nerealizarea de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă compania a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării website-ului pe o perioadă limitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale;
 2. b) acces neautorizat la/sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
 3. d) orice altă problemă legată de serviciile website-ului.
 4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

3.2. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a AutoComplet, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Drepturile de autor pentru siglele și sloganele partenerilor noștri, le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

3.3. Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de AutoComplet.

3.4. În cazul în care AutoComplet conferă în scris, Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut (ex: Logo-ul companiei), la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord.

3.5. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. Protecția Datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucram datele Clientrului pentru următoarele scopuri:

 • pentru informare asupra stării programării și serviciilor oferite;
 • pentru a răspunde clientului la întrebări și solicitări;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice;
 • pentru asigurarea securității și integrității sistemelor;
 • pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
 • pentru oferirea de informații la cererea autorităților;
 • pentru reclamă și publicitate;
 • pentru marketing și promovare a produselor și serviciilor AutoComplet si ale partenerilor săi;
 • pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;
 • pentru servicii de comunicații electronice;
 • pentru cercetare de piață;
 • pentru statistică.
 1. Cât timp stocăm datele

Stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale Clienților pe tot parcursul relației contractuale cât și după finalizarea acesteia pe perioada impusă de prevederile legale.

În mod normal (dacă nu este impus de lege, cerut de autorități sau de un proces, etc.) datele sunt șterse sau distruse după maxim 6 ani de la încheierea relației contractuale, ultima vizită pe Site sau ultima interacțiune cu AutoComplet sau Serviciile AutoComplet.

 1. Cui transmitem datele clienților

Nu vom dezvălui datele Clienților către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al Clienților.

Informații despre Utilizatori sunt transmise către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Cei mai frecvent utilizați fiind:

 • Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o perioadă după finalizarea acestora);
 • Google Youtube – pentru afișarea conținutului video (exp: trailere pentru filme/seriale);
 • Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru remarketing și publicitate; Datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 14 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mica perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); Nu se transmit și nu se fac asocieri cu Utilizatorii site-ului (funcția User-ID fiind dezactivată);
 • Google DoubleClick For Publishers – pentru afisarea bannerelor (dacă doriți să nu vi se afișeze bannere personalizate vă puteți modifica opțiunile aici);
 • Google AdSense – pentru afișarea bannerelor (dacă doriți să nu vi se afișeze bannere personalizate vă puteți modifica opțiunile aici; Pentru a alege ce terți pot customiza bannerele afișate puteți utiliza pagina AdChoices)

Toți furnizorii sunt selectați cu o grijă pentru a ne asigura că asigură o confidențialitate sporită datelor personale. Furnizorii au o capacitate limitată, sau nu o au deloc, de a utiliza informațiile Clienților în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate.

Stocarea și/sau procesarea datelor de către furnizorii de servicii se fac în conformitate cu Politicile de Confidențialitate ale acestora pe care Clienții le pot consulta pe site-urile furnizorilor.

Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune;

Altor terți doar punctual cu consimțământul sau la cererea/instrucțiunile Utilizatorului.

AutoComplet poate furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum și alte informații, însă aceste informații vor fi transmise în scop statistic și nu vor conține date cu caracter personal.

AutoComplet nu transferă în prezent datele Clienților către state din afara UE.

Totusi, sistemele de publicitate ale terților pot utiliza servere/servicii care nu se află pe teritoriul UE, dar în aceste cazuri orice transfer de date se va face respectând legislația în vigoare și asigurănd un nivel adecvat de securitate.

 1. Drepturile clienților
 • Dreptul de retragere a consimțământului – Conform art. 7 din GDPR
 • Dreptul de acces – Conform art. 15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificare – Conform art. 16 din GDPR
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Conform art. 17 din GDPR
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Conform art. 18 din GDPR
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Conform art. 20 din GDPR
 • Dreptul la opoziție – Conform art. 21 din GDPR
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – Lista autorităților
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a se adresa justiției
 1. Newsletter

8.1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic către dumneavoastră, în cazul în care vă dați acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile prezentului website. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

8.2. Dumneavostră trebuie să vă asigurați că newsletter-ul trimis de către AutoComplet ajunge în Inbox. În cazul În care newsletter-ul ajunge în folder-ul de Spam /Junk /Bulk /Trash, dumneavoastră trebuie sa apăsați pe Not Spam / Not Junk.

AutoComplet respectă dreptul dumneavoastră la intimitate, iar în cazul în care nu doriți să mai primiți newsletter-ele trimise de AutoComplet, este suficient să vă dezabonați. Dezabonarea are loc imediat, iar dumneavoastră nu veți mai primi newslettere ulterioare decât dacă vă reabonați.

 1. Confidențialitate

9.1. Echipa AutoComplet încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor website-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, le cunoașteți și v-ați dat acceptul.

9.2. Dumneavoastră întelegeți, acceptați și vă oferiți acordul ca toate informațiile AutoComplet care v-au fost oferite, indiferent de modul de transmitere, e-mail, telefonic, reprezintă informații confidențiale ale AutoComplet și vă obligați prin prezenta să păstrați cu strictețe caracterul confidențial al acestora. În caz contrar, AutoComplet este îndreptățit de a solicita daune-interese.

 1. Cookies

10.1. Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la intrenet (computer, telefon mobil, tableta etc.) și este instalat prin solicitară emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). De reținut: “Cookie”-urile nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul Utilizatorului.

Un cookie este format din nume și conținut, durata de existența a acestuia fiind determinată, putând fi accesat din nou de webserver în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

10.2 Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, vă invităm să accesați linkul https://autocomplet.ro/despre-cookie-uri/

 1. Legea aplicabilă

11.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între AutoComplet și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

11.2. Căi alternative de soluționare a disputelor. Conform reglementărilor UE, operează o platformă voluntară de soluționare a disputelor online accesibilă la următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Modificări ale Termenilor și Condițiilor Generale AutoComplet

12.1. AutoComplet își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care îl găzduiește, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor/Clienților/Cumpărătorilor website-ului. Dvs. în calitate de utilizator/Client/Cumpărător înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să revizuiți periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului.

12.2. Vă mulțumim că folosiți serviciile noastre. Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem un partener de excepție.

Ultima modificare 28.06.2018